Εφοδιαστική Αλυσίδα Παρουσίαση

Η λατομική βιομηχανία της Κύπρου

Η λατομική βιομηχανία στην Κύπρο είναι έντονα δραστηριοποιημένη. Υπάρχουν Παγκύπρια περίπου 200 λατομεία που παράγουν διάφορα πετρώματα και βιομηχανικά ορυκτά, εκ των οποίων περί τα 45 βρίσκονται στο τελικό στάδιο εκμετάλλευσης και αποκατάστασης του χώρου των λατομικών εργασιών.

Για επιτόπια χρήση παράγονται:

– Χαβάρες και χαβαροχάλικα για επιχωματώσεις και υποθεμελιώσεις οδικών έργων.

– Αδρανή υλικά κυρίως από ασβεστόλιθο και διάβαση για τις ανάγκες της οικοδομικής βιομηχανίας και των άλλων κατασκευών (δρόμοι κλπ).

– Μαργαϊκός ασβεστόλιθος, άργιλος και γύψος ως πρώτη ύλη για τη τροφοδότηση των δύο τσιμεντοβιομηχανιών της Χώρας.

– Ασβεστόλιθος για παραγωγή ασβέστη.

– Άργιλος για ικανοποίηση των αναγκών των τουβλοποιϊων.

– Γύψος για παραγωγή επιχρισμάτων.

– Ασβεστολιθικός ψαμμίτης για παραγωγή οικοδομικής πέτρας και πέτρας επενδύσεως κτιρίων.

Η χώρα θεωρείται αυτάρκης όσον αφορά πρώτες ύλες για οικοδομές, δρόμους, λιμάνια, υδατοφράκτες και άλλα κατασκευαστικά έργα.

Πλην των εξαγωγών ασβέστη, τσιμέντου, επιχρισμάτων και οικοδομικής πέτρας, οι κυριότερες εξαγωγές λατομικών υλικών εστιάζονται:

– σε μπεντονίτη (ενεργοποιημένο ή μη) που εξάγεται κυρίως υπό μορφή διαβαθμισμένου προϊόντος για οικιακή χρήση (cat- litter),

– σε διαβαθμισμένο γύψο για ικανοποίηση αναγκών παραγωγής γυψοσανίδων, τσιμέντων και επιχρισμάτων,

– σε αλεσμένες ούμπρες και ώχρες για παραγωγή βαφών.

Στη χώρα μας λειτουργούν δύο λατομικές ζώνες στις οποίες επιτρέπεται η λατομική δραστηριότητα: η Λατομική Ζώνη Μιτσερού και η Λατομική Ζώνη Φαρμακά. Από τις δύο αυτές Λατομικές Ζώνες παράγονται γύρω στους 2.200.000 τόνους αδρανών υλικών που καλύπτουν γύρω στο 21% της Παγκύπριας  ζήτησης.

Λατομική Ζώνη Μιτσερού

Βρίσκεται στα βόρεια όρια του χωριού Μιτσερό της επαρχίας Λευκωσίας και σ’ αυτή λειτουργούν σήμερα 6 λατομεία με τις αντίστοιχες σκυροθραυστικές τους μονάδες. Το πέτρωμα που εξορύσσεται στην εν λόγω Λατομική Ζώνη είναι ο υφαλογενής ασβεστόλιθος του γεωλογικού σχηματισμού Κορωνίας, ηλικίας 6,5 εκ. χρόνων περίπου (Ανώτερο Μειόκαινο).   

Από τη λειτουργία των πιο πάνω λατομείων παράγονται γύρω στους 1.200.000 τόνους αδρανών υλικών ετησίως και κατά κύριο λόγο άμμος για χρήση στην οικοδομική βιομηχανία.

Η εκμετάλλευση πραγματοποιείται επιφανειακά και η εξόρυξη του πετρώματος γίνεται με τη βοήθεια μηχανικών μέσων και τη χρήση εκρηκτικών υλών όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Η επεξεργασία του υλικού γίνεται σε σκυροθραυστικές μονάδες, όπου πραγματοποιείται θραύση, κοσκίνηση και  πλύσιμο του υλικού για να παραχθούν σκύρα και άμμος κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν στην οικοδομική βιομηχανία και οδοποιία και διαβαθμισμένο μείγμα από σκύρα και άμμο για χρήση στην οδοποιία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο λατομείο λειτούργησε στη περιοχή το 1973, σε χώρο όπου η περιεκτικότητα του υφαλογενούς ασβεστολίθου σε ανθρακικό ασβέστιο ήταν πάρα πολύ υψηλή και επομένως κατάλληλη για παραγωγή πρώτης ύλης για τη τροφοδότηση μονάδας παραγωγής ασβέστη και εσβεσμένου ασβέστη. Η μονάδα αυτή συνεχίζει να λειτουργεί και είναι η μοναδική σήμερα στη Κύπρο με μέση ετήσια παραγωγή εσβεσμένου ασβέστη της τάξεως των 12.000 τόνων. Η μονάδα αυτή περιλαμβάνει μία υψικάμινο όπου ο ασβεστόλιθος θερμαίνεται  σε θερμοκρασία 1000 °C και μετατρέπεται σε ασβέστη (CaO), μονάδα σβέσης όπου ο ασβέστης με την προσθήκη νερού μετατρέπεται σε εσβεσμένο ασβέστη {Ca(OH)2} και μονάδα σάκκευσης. Ο παραγόμενος ασβέστης χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγo στην οικοδομική βιομηχανία, στην οδοποιία και στα εργοστάσια διύλισης νερού.

Λατομική Ζώνη Φαρμακά

Βρίσκεται στο χωριό Φαρμακά της επαρχίας Λευκωσίας και σ’ αυτή λειτουργεί σήμερα ένα λατομείο, η έκταση του οποίου καταλαμβάνει εξολοκλήρου την έκταση της εν λόγω Λατομικής Ζώνης. Το πέτρωμα που εξορύσσεται από τη Λατομική αυτή Ζώνη είναι ο διαβάσης που είναι ο επικρατέστερος σχηματισμός του οφιολιθικού συμπλέγματος του Τροόδους και το κύριο πέτρωμα, σήμερα στη Κύπρο, παραγωγής αδρανών υλικών για την οικοδομική βιομηχανία και ιδιαίτερα για την οδοποιία.

Από τη λειτουργία του πιο πάνω λατομείου παράγονται γύρω στους 1.100.000 τόνους αδρανών υλικών ετησίως, κατάλληλα για χρήση τόσο στην οικοδομική βιομηχανία όσο και στην οδοποιία.

Η εκμετάλλευση πραγματοποιείται επιφανειακά και για την εξόρυξη του πετρώματος, λόγω της σκληρότητας και συνεκτικότητας του, είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών.

Η επεξεργασία του υλικού πραγματοποιείται σε κατάλληλη σκυροθραυστική μονάδα που περιλαμβάνει θραύση, κοσκίνηση και πλύσιμο του υλικού. Η παραγόμενη λάσπη, που προκύπτει κατά τη διαδικασία πλύσης της άμμου, αποστραγγίζεται σε φιλτρόπρεσσα  για να γίνει περιβαλλοντικά πιο εύκολη η διαχείριση της.

Με πληροφορίες: trodoros-geo

Subscribe to our Newsletter. Let's stay updated!

Related posts

MILΟ: Η σκόνη σοκολάτας που αγάπησε κάθε γενιά…«έχει μέσα» την Ελλάδα (ΦΩΤΟΣ/ΒΙΝΤΕΟ)

Χαβιάρι: Η τροφή πολυτελείας (ΒΙΝΤΕΟ)

Taste and Hospitality

Laiko Cosmos Trading και ISK Far East Food ενώνουν δυνάμεις στα ασιατικά

Taste and Hospitality

Αφηστε ενα σχολιο

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στην ιστοσελίδα μας.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Αποδοχή Μάθε περισσότερα

error: Content is protected !!