Επιχειρηματικά Νεα της Αγορας

Ζημιές για το Amathus Public Limited

Zημιά πριν τη φορολογία ύψους €3.272.248 για το 2020 σε σχέση με κέρδος πριν τη φορολογία ύψους €2.436.629 το προηγούμενο έτος παρουσίασε η Amathus Public Limited σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση που κοινοποίησε στο ΧΑΚ.

Τα εισοδήματα του Συγκροτήματος, σύμφωνα με το Insider κατά το 2020, ανήλθαν σε €1.080.326 σε σύγκριση με €4.370.903 τον προηγούμενο χρόνο, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 75%. Η μείωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πανδημία του ιού COVID-19 καθώς και στα περιοριστικά μέτρα που έχουν εφαρμοστεί από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλες κυβερνήσεις παγκοσμίως για να περιορίσουν την εξάπλωση και τις αρνητικές επιπτώσεις του ιού, τα οποία έχουν επηρεάσει αρνητικά τις βιομηχανίες τουρισμού και αερομεταφορών, τομείς που δραστηριοποιείται το Συγκρότημα. Ως αποτέλεσμα της μείωσης των εισοδημάτων, το μεικτό κέρδος για το έτος 2020 μειώθηκε σε €527.373 από €1.038.578 τον προηγούμενο χρόνο, παρουσιάζοντας μείωση ύψους €511.205.

Το Συγκρότημα παρουσίασε για το έτος 2020 ζημιά πριν τη φορολογία ύψους €3.272.248 σε σχέση με κέρδος πριν τη φορολογία ύψους €2.436.629 το προηγούμενο έτος.

Η μείωση στα αποτελέσματα οφείλεται κυρίως στους πιο κάτω λόγους:

(i) Στη μείωση των εισοδημάτων του Συγκροτήματος, όπως αναφέρεται πιο πάνω.

(ii) Στο μερίδιο ζημιάς από συνδεδεμένες εταιρείες που αναγνωρίστηκε κατά το 2020 ύψους €361.076 σε σχέση με μερίδιο κέρδους ύψους €2.454.756 το 2019. Η μείωση οφείλεται κυρίως στα ζημιογόνα αποτελέσματα των συνδεδεμένων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον ξενοδοχειακό τομέα, τα οποία έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την πανδημία COVID-19.

 (iii) Στο μερίδιο ζημιάς της σε από κοινού ελεγχόμενης εταιρείας ύψους €2.108.438 που αναγνωρίστηκε το 2020 σε σχέση με μερίδιο κέρδους ύψους €295.886 το 2019. Τα αποτελέσματά της σε από κοινού ελεγχόμενης εταιρείας επηρεάστηκαν αρνητικά από την πανδημία COVID-19.

(iv) Στο μη επαναλαμβανόμενο κέρδος που προέκυψε το 2019 από την πώληση επένδυσης σε συνδεδεμένη εταιρεία ύψους €289.609.

(v) Στην αρνητική υπεραξία ύψους €90.153, που προέκυψε το 2019 από την αγορά μετοχών στη συνδεδεμένη εταιρεία Leisure Holding S.A. από άλλους μετόχους. Μετά τη χρέωση φορολογίας ύψους €25.996 (2019: χρέωση €115.365), η ζημία μετά τη φορολογία για το έτος ανήλθε σε €3.298.244 σε σύγκριση με κέρδος ύψους €2.321.264 το 2019. Η μείωση της φορολογίας σε σχέση με το 2019 αφορά κυρίως αναπροσαρμογές στην αναβαλλόμενη φορολογία, όπως περιγράφονται στη Σημείωση 29 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2020, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Συγκροτήματος ήταν €58.044.530 (2019: €52.401.483) και τα ίδια κεφάλαια του ήταν €51.164.670 (2019: €44.385.310). Η οικονομική κατάσταση, εξέλιξη και επίδοση του Συγκροτήματος όπως παρουσιάζεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις θεωρείται ικανοποιητική υπό τις περιστάσεις.

Subscribe to our Newsletter. Let's stay updated!

Related posts

Κορονοϊός: Ελληνική έρευνα δίνει ελπίδες για «φρένο» στις υψηλές θερμοκρασίες

Taste and Hospitality

O Ιούνιος έκλεισε με 40 χιλιάδες επιβάτες από και προς τα αεροδρόμια της Κύπρου

Taste and Hospitality

Ανοίγουν ξανά οι χώροι εστίασης – Από 12 ετών και άνω απαιτείται η κατοχή αρνητικού τεστ

Taste and Hospitality

Αφηστε ενα σχολιο

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στην ιστοσελίδα μας.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Αποδοχή Μάθε περισσότερα

error: Content is protected !!