Νέα Νεα της Αγορας

Να απαγορευτεί το κυνήγι στη Λίμνη Παραλιμνίου, ζητά η ΟΠΟΚ, μετά το θάνατο φλαμίνγκο

Νεκρό φλαμίνγκο εντοπίστηκε τη Δευτέρα το βράδυ, εντός της προστατευόμενης περιοχής στη Λίμνη Παραλιμνίου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου.

Η ΟΠΟΚ ζητά να απαγορευτεί το κυνήγι στην περιοχή, να τερματιστεί η λειτουργία του σκοπευτηρίου και να απαγορευτεί η χρήση και απόρριψη μόλυβδου από σκάγια, μέσα και κοντά στον μοναδικό φυσικό υγροβιότοπο της Επαρχίας Αμμοχώστου.

Η περιοχή της Λίμνης Παραλιμνίου είναι προστατευόμενη και ανήκει στο Δίκτυο Natura 2000 Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ).

Τα πανέμορφα φλαμίνγκο της Κύπρου (Web TV) – ΠΟΛΙΤΗΣ

Μετά από ακτινογραφίες που διενεργήθηκαν από ιδιώτη κτηνίατρο, ο θάνατος του φλαμίνγκο φαίνεται να οφείλεται στην κατανάλωση μεγάλης ποσότητας μόλυβδου από σκάγια, τα οποία εντοπίστηκαν στο στομάχι και πιθανότατα οδήγησαν στη δηλητηρίασή του, προστίθεται στην ανακοίνωση. Παράλληλα, σκάγια από μόλυβδο εντοπίστηκαν και στο σώμα του νεκρού φλαμίνγκο, λόγω πυροβολισμού που φαίνεται να δέχθηκε, χωρίς όμως να πληγούν ζωτικά όργανα. Η ΟΠΟΚ ανακοίνωσε ότι το νεκρό φλαμίνγκο παραδόθηκε στην Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, ως την καθ’ ύλην αρμόδια αρχή για την προστασία και διαχείριση των άγριων πτηνών, η οποία αναμένεται να διενεργήσει επίσημες αναλύσεις και εξετάσεις για τον τελικό προσδιορισμό της αιτίας θανάτωσης του Φλαμίνγκο.

Σύμφωνα με το Διαχειριστικό Σχέδιο ΖΕΠ Λίμνης Παραλιμνίου, της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας (2016), το 71% της περιοχής αποτελεί απαγορευμένη περιοχή κυνηγιού. Στις υπόλοιπες περιοχές το κυνήγι επιτρέπεται μόνο τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Στο ίδιο αναφέρεται ότι: «η άσκηση κυνηγετικής δραστηριότητας και η ανθρώπινη παρουσία προκαλεί όχληση στα είδη, τα οποία βρίσκουν καταφύγιο στην περιοχή ΖΕΠ. Παράλληλα, η δραστηριότητα αυτή ευνοεί και επιτρέπει την είσοδο των κυνηγών με τα οχήματα τους εντός της λεκάνης της Λίμνης, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση των οικοτόπων και την όχληση των ειδών».

Εντός των ορίων της περιοχής, εμπίπτει και μέρος του σκοπευτηρίου της Σκοπευτικής Οργάνωσης Επαρχίας Αμμοχώστου, ενώ το πεδίο βολής του έχει κατεύθυνση προς τη λεκάνη της Λίμνης, με αποτέλεσμα τα σφαιρίδια να καταλήγουν εντός ΖΕΠ. «Για την αποφυγή εξάπλωσης των σφαιριδίων έχουν δημιουργηθεί αναχώματα εντός του πεδίου βολής, αλλά φαίνεται ότι αυτό το μέτρο δεν είναι πλήρως αποτελεσματικό». Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι ίδιες πιέσεις και απειλές αναγνωρίζονται και στο «Διαχειριστικό Σχέδιο ΕΖΔ Λίμνη Παραλιμνίου», το οποίο δημοσιεύτηκε τον από το Τμήμα Περιβάλλοντος (2011).

Στο «Διαχειριστικό Σχέδιο ΖΕΠ Λίμνη Παραλιμνίου» προτείνεται ο «αυστηρότερος έλεγχος εφαρμογής απαγόρευσης χρήσης φυσιγγίων με σκάγια από μόλυβδο στην περιοχή ΖΕΠ» και η «αναθεώρηση της λειτουργίας του σκοπευτηρίου».
Για τον λόγο αυτό προτείνεται, σε πρώτη φάση, να καλυφθεί το πεδίο βολής του σκοπευτηρίου με ειδική μεμβράνη, η οποία θα συγκρατεί τα σφαιρίδια μολύβδου, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω ρύπανση του εδάφους. Αφού εξευρεθεί κατάλληλος χώρος σε περιοχή εκτός ΖΕΠ, στην οποία να μεταφερθεί το σκοπευτήριο, να τερματιστεί η λειτουργία του σκοπευτηρίου εντός της περιοχής ΖΕΠ και να αποκατασταθεί ο υφιστάμενος χώρος του σκοπευτηρίου με έμφαση στο υφιστάμενο πεδίο βολής».

Σημειώνεται ότι τα φλαμίνγκο περιλαμβάνονται στα είδη ορνιθοπανίδας που προστατεύονται και από το Διάταγμα του 2015 Περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής (Μέτρα Προτεραιότητας για την Ειδική Ζώνη Διατήρησης Λίμνη Παραλιμνίου).

“Η επιτακτική ανάγκη για άμεσο τερματισμό του κυνηγίου, της λειτουργίας σκοπευτηρίου, καθώς και της χρήσης και απόρριψης μόλυβδου από σκάγια μέσα και κοντά στη Λίμνη Παραλιμνίου προκύπτει και από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/57 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσον αφορά τον μόλυβδο σε σκάγια μέσα ή κοντά σε υγρότοπους, ο οποίος ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 26.01.2021”, σημειώνει η ΟΠΟΚ.

Με βάση επίσης το Διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών, το οποίο δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στις 25.05.2007, δυνάμει του άρθρου 58(2) του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου του 2003 έως 2006 (ΑΔΠ 483/2007), απαγορεύεται το κυνήγι και η χρήση φυσιγγίων με σφαιρίδια από μόλυβδο σε ακτίνα 300 μέτρων από τα όρια υγροβιότοπων και υδατοφρακτών.

Με βάση τα παραπάνω, η ΟΠΟΚ ζητά την άμεση έκδοση των αναγκαίων Διαταγμάτων Προστασίας και Διαχείρισης της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 ΕΖΔ και ΖΕΠ Λίμνη Παραλιμνίου, με βάση το άρθρο 15 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου του 2003 έως 2015, καθώς και το άρθρο 7(6) του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου του 2003 έως 2020. «Τα εν λόγω Διατάγματα Προστασίας και Διαχείρισης θα πρέπει να απαγορεύουν ρητά το κυνήγι, τη λειτουργία σκοπευτηρίου, καθώς και τη χρήση και απόρριψη μόλυβδου από σκάγια, μέσα και κοντά στο μοναδικό φυσικό υγροβιότοπο της επαρχίας Αμμοχώστου».

Η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με ισχύουσα διαδικασία παράβασης, στο πλαίσιο της οποίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαβιβάσει προειδοποιητική επιστολή στις Κυπριακές Αρχές, στις 09.06.2021, λόγω της μη έκδοσης των αναγκαίων Διαταγμάτων Προστασίας και Διαχείρισης των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, αναφέρει η ΟΠΟΚ. Προσθέτει ότι, στο πλαίσιο προηγούμενης διαδικασίας παράβασης, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε καταδικαστική απόφαση εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, λόγω της μη συμπερίληψης της Λίμνης Παραλιμνίου στο Δίκτυο Natura 2000 εντός της ταχθείσας προθεσμίας και του ανεπαρκούς καθεστώτος προστασίας του κυπριακού νερόφιδου (Natrix natrix cypriaca).

Πηγή:ΚΥΠΕ

Subscribe to our Newsletter. Let's stay updated!

Related posts

«The Falling Man»: Ο άνθρωπος που πέφτει, η φωτογραφία που ακόμα στοιχειώνει

Taste and Hospitality

Η Τουρκία «πουλάει» τουρισμό στο Αιγαίο με ελληνικές αρχαιότητες και…μπουζούκι

Taste and Hospitality

Γερμανία: Αγωγές κατά BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen για την κλιματική αλλαγή

Taste and Hospitality

Αφηστε ενα σχολιο

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στην ιστοσελίδα μας.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Αποδοχή Μάθε περισσότερα

error: Content is protected !!