Επιχειρηματικά Νεα της Αγορας

Γίνε πιλότος…στη Λάρνακα με τον Όμιλο Dento Aviation (Aναλυτικά τα μαθήματα)

Ο Όμιλος Dento Aviation ιδρύθηκε το 2014 και είναι εγκεκριμένος εκπαιδευτικός οργανισμός (ATO) με έδρα τη Λάρνακα, πιστοποιημένος από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (DCA) της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) με διακριτικό αριθμό CY-ATO-005.

Μέσω του προσοντούχου προσωπικού μας, με πέραν των 30 χρόνων εμπειρίας στον τομέα, έχουμε καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς στην Κύπρο, παρέχοντας παράλληλα εκπαίδευση σε περισσότερους από 200 πιλότους αεροπορικών εταιρειών ετησίως στην Ευρώπη. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και να μεταδίδουμε αξίες ποιότητας, ασφάλειας και επάρκειας σε όλους τους πιλότους μας.

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) είναι το διοικητικό όργανο των αρχών πολιτικής αεροπορίας όλων των κρατών-μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία.

Σύμφωνα με την EASA, υπάρχει ένα κοινό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο αναγνωρίζει την εκπαίδευση ή και εξέταση του κάθε πιλότου, οποιουδήποτε εγκεκριμένου Εκπαιδευτικού Οργανισμού (ATO) όπως ο οργανισμός μας.

Το αποτέλεσμα της εκπαίδευσης ή και εξέτασης καθίσταται πλήρως αποδεκτό από όλα τα άλλα κράτη-μέλη της EASA και της ΕΖΕΣ.

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • Εκπαίδευση πιλότων Ab-Initio: Εκπαιδεύουμε πιλότους από μηδενικές ώρες πτήσης μέχρι την απόκτηση άδειας εμπορικού πιλότου. Προσφέρουμε επίσης τη δυνατότητα να προσθέσετε στα προσόντα σας είτε Airbus A320 ικανότητα τύπου είτε B737 300-900 ικανότητα τύπου που θα σας επιτρέψει να προσληφθείτε από μια αεροπορική εταιρεία.
  • Αεροπορικής εταιρείας ικανότητα τύπου – Airline Type Ratings: Προσφέρουμε αξιολογήσεις τύπου σε αεροσκάφη Airbus A320, A330, A340, A350 και A380 και ικανότητα τύπου στα αεροσκάφη Boeing B737 300-900, B777 και B787
  • Μαθήματα για εξεταστές:

-Αεροσκάφος ενός πιλότου – Single Pilot Aircraft : Σε μονοκινητήριο & πολυκινητήριο, με ή χωρίς εκπαιδευτή IFR.

-Πολλαπλών Πιλότων Αεροσκάφη– Multi Pilot Aircraft (MPA): Σε όλους τους τύπους αεροσκαφών στους οποίους διεξάγουμε ικανότητα τύπου (type ratings).

ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Εάν αυτό είναι το πρώτο σας πιλοτικό μάθημα και ψάχνετε για έναν οδικό χάρτη για να μεταβείτε από μηδενική εμπειρία πτήσης στην απόκτηση άδειας εμπορικού πιλότου (CPL) και βαθμολογίας τύπου αεροπορικής εταιρείας, τότε μην κοιτάξετε πέρα από τις παρακάτω δομές 1ης και 2ης διαδρομής.

1η ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Βαθμιαία εκπαίδευση

Εμπορική Άδεια Πιλότου / Commercial Pilot License (CPL) – Εκπαίδευση Οργάνων/ Instrument Rating (IR) / Πολυκινητήρια / Multi Engine Piston (MEP) ΦΑΣΗ 1 – Ιδιωτική Άδεια Πιλότου / Private Pilot License (PPL):

Θεωρητική εκπαίδευση PPL (100 ώρες): Σκοπός της θεωρητικής εκπαίδευσης είναι η διδασκαλία της διδακτέας ύλης για τα εννέα θεωρητικά μαθήματα και η επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις. Για το σκοπό αυτό, ο οργανισμός μας έχει δημιουργήσει τη δική του πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που επιτρέπει τη διαδικτυακή μάθηση, ακολουθούμενη από ανασκόπηση στην τάξη και στη συνέχεια σχετικές εξετάσεις.

PPL πτητική εκπαίδευση (45 ώρες): Μόλις ολοκληρωθεί ένα ελάχιστο επίπεδο θεωρητικής εκπαίδευσης, θα μπορούσατε να ξεκινήσετε την πτητική εκπαίδευση η οποία αντιστοιχεί με την θεωρητική τους εκπαίδευση.

ΦΑΣΗ 2 – Νυχτερινή Εκπαίδευση / Night Rating:

Νυχτερινή εκπαίδευση (Night rating) (θεωρία 5 ωρών + 5 ώρες πρακτική): Αυτή η φάση περιλαμβάνει και πάλι θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, και εδώ, ο οργανισμός μας έχει δημιουργήσει τη δική του πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που επιτρέπει τη διαδικτυακή μάθηση, ακολουθούμενη mαπό ενημερώσεις (briefings) εκπαιδευτών και τέλος από την πτητική εκπαίδευση.

ΦΑΣΗ 3 – Άδεια Εμπορικού Πιλότου/Commercial Pilot Licence και Άδεια Πιλότου αεροπορικών μεταφορών/ Air Transport Pilot Licence θεωρητική εκπαίδευση:

Θεωρητική Κατάρτιση (650 ώρες): Σκοπός της θεωρητικής κατάρτισης είναι η διδασκαλία της διδακτέας ύλης για τα 13 θεωρητικά μαθήματα και η επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις EASA.

Για το σκοπό αυτό, διεξάγουμε τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, ως σχολείο εδάφους στην τάξη (in-class ground school).

Ώρες Κατάρτισης: Διεξάγεται μία φορά την εβδομάδα.

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει, Α) θεωρητική εκπαίδευση η οποία διεξάγεται τέσσερις ημέρες την εβδομάδα με το 25% του χρόνου να διατίθεται για αναθεώρηση (review) και Β) πτητική εκπαίδευση (hour building) διεξάγεται μία φορά την εβδομάδα.

ΦΑΣΗ 4 – Πολυκινητήρια / Multi Engine Piston & Εκπαίδευση Οργάνων / Instrument Rating & Άδεια Εμπορικού Πιλότου /Commercial Pilot Licence πρακτική εκπαίδευση:

Η φάση αυτή ξεκινά όταν, Α) έχετε περάσει και τις 13 γραπτές εξετάσεις mΑΤΡ και Β) έχετε καλύψει τις εκπαιδευτικές ώρες.

Αυτή είναι η τελική φάση της εκπαίδευσης που ολοκληρώνεται όπως φαίνεται παραπάνω. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, τότε μπορείτε να προχωρήσετε στην διεξαγωγή τεστ δεξιοτήτων IR και CPL.

Εκδοθείσα Άδεια:

Μόλις ολοκληρωθούν επιτυχώς όλες οι φάσεις, θα δικαιούστε να αποκτήσετε άδεια εμπορικού πιλότου (commercial mpilot license) με αξιολόγηση οργάνων (Instrument Rating) και βαθμολογία εμβόλου πολλαπλών κινητήρων (Multi Engine Piston Rating). Ωστόσο, όταν αργότερα στην καριέρα σας έχετε συμπληρώσει 1.500 ώρες πτητικής εμπειρίας, θα δικαιούστε να αποκτήσετε άδεια πιλότου αεροπορικών μεταφορών (Air transport Pilot License) που θα σας επέτρεπε να προαχθείτε σε κυβερνήτη.

2η ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Πρότυπο Πιλότου Αεροπορικής Εταιρείας / Airline Pilot Standard (APS) Συνεργασία πολλαπλών πληρωμάτων / Multi Crew Cooperation (MCC) και Αεροπλάνα πολλαπλών χρηστών / Multi Pilot Aircraft (MPA) Type Rating

Θεωρητική Εκπαίδευση (διάρκειας 2 εβδομάδων): Σκοπός της επίγειας εκπαίδευσης (ground training) είναι η διδασκαλία προγραμμάτων APS MCC & MPA Type Rating. Για το σκοπό αυτό, ο οργανισμός μας έχει δημιουργήσει τη δική του πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που επιτρέπει τη διαδικτυακή μάθηση, η οποία στη συνέχεια ακολουθείται από αναθεώρηση στην τάξη και καταλήγοντας σε εσωτερικές γραπτές εξετάσεις. Πτητική εκπαίδευση (διάρκειας 4 εβδομάδων): 73 ώρες Ελάχιστη εκπαίδευση πτήσης σε προσομοιωτές και αεροσκάφη Airbus ή Boeing.

4281752702272061 image
4281752817197095 image
4281752951630321 image
4281753075491948 image
4281753205694891 image
4281753272725330 image

ΟΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΕΣ ΜΑΣ

ENTROL – FNPT II (EN-1000X)

Ο πρώτος προσομοιωτής Entrol στην Κύπρο. Αυτή η μονάδα διαθέτει τέσσερις διαμορφώσεις σε ένα μόνο πιλοτήριο, με το πιλοτήριο κατηγορίας να διαθέτει Garmin G1000, 180° x 40° καθηλωτικό οπτικό σύστημα και παγκόσμιο τοπίο εδάφους.

A320 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ / AIRCRAFT PROCEDURE TRAINER (APT)

Οι δυνατότητες του οργανισμού μας αναβαθμίστηκαν πρόσφατα με την αγορά ενός A320 APT, το οποίο διαθέτει πλήρη λειτουργικά στοιχεία ελέγχου, καθώς και οπτική και παγκόσμια βάση δεδομένων. Η απόφαση για την αγορά αυτού του είδους APT ελήφθη με βάση τις ανάγκες των εκπαιδευομένων, δηλαδή τον οικονομικά αποδοτικό εκπαιδευτή για τη διδασκαλία / εκμάθηση των συστημάτων A320 και των SOPs.

Επί του παρόντος, το APT χρησιμοποιείται για την προετοιμασία της φάσης πλήρους προσομοιωτή πτήσης με βαθμολογία τύπου A320.

ENTROL – A320 – EASA FNPT II APS MCC

Ένας άλλος πρώτος προσομοιωτής που βασίζεται σε τζετ πολλαπλών κινητήρων Entrol στην Κύπρο. Αυτή η μονάδα αντιπροσωπεύει το αεροσκάφος Airbus A320 που περικλείει το πιλοτήριο, 200 ° x 40 ° καθηλωτικό οπτικό σύστημα και παγκόσμιο τοπίο εδάφους.

Αυτός ο προσομοιωτής προετοιμάζει πιλότους για την απαιτητική αγορά εργασίας αεροπορικών εταιρειών σε περισσότερους από έναν τομείς, όπως διαδικασίες A320, δυσλειτουργίες και εκπαίδευση συστημάτων, εκπαίδευση βάσει ικανοτήτων, το CRM και η επίγνωση της κατάστασης, το LOFT σε συνδυασμό με τις συνθήκες έκτακτης ανάγκης, προετοιμασία συνέντευξης, ο έλεγχος για αεροπορικές εταιρείες και η εκπαίδευση ACAS.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών μαθημάτων, όπως μαθήματα αναβάθμισης εντολών (command upgrade ground course), επικίνδυνα εμπορεύματα (dangerous goods), διαχείριση κινδύνου κόπωσης (fatigue risk management), διαδικασίες LVO / PBN / RSVM και πολλά άλλα.

Subscribe to our Newsletter. Let's stay updated!

Related posts

Tοπικό lockdown σε Λεμεσό και Πάφο

Taste and Hospitality

«Ντυθείτε μάσκες» αν ξενυχτήσετε…Οδηγός νυχτερινής εξόδου από Φ.Λεβέντη

Πρόστιμο και καραντίνα για όσους Ισραηλίτες ταξιδέψουν για Κύπρο

Taste and Hospitality

Αφηστε ενα σχολιο

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στην ιστοσελίδα μας.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Αποδοχή Μάθε περισσότερα

error: Content is protected !!