Επιχειρηματικά Νεα της Αγορας

Κίνηση εξαγοράς του 100% της Amathus Public Ltd από οικογένεια Λανίτη

Η ομάδα των κ.κ. Πλάτωνα, Αντιγόνης, Τζοάννας και Τερέζας Λανίτη, η ομάδα των κ.κ. Κώστα, Ευαγόρα και Ιάσωνα Λανίτη, ο κ. Μάριος Λανίτης, η κα. Ισαβέλλα Ηλιάδη και οι εταιρείες Lanitis E.C. Holdings Limited και Unity Managers (Cyprus) Limited ανακοινώνουν στο επενδυτικό κοινό την οριστική απόφασή τους για διενέργεια ολικής εκούσιας δημόσιας πρότασης προς όλους τους μετόχους της εταιρείας Amathus Public Limited για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Amathus, οι τίτλοι της οποίας είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Η σκοπούμενη αντιπαροχή για την απόκτηση των τίτλων της Amathus είναι €0,20 ανά μετοχή, πληρωτέα σε μετρητά, σε όλους τους μετόχους που θα αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση.

Κατά την ημερομηνία της παρούσας, το συνολικό εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Amathus αποτελείται από 124.700.096 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 η κάθε μία. Οι Προτείνοντες κατέχουν άμεσα 106.580.351 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 85,469% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Amathus. Το ποσοστό που κατέχουν οι Προτείνοντες μαζί με τα πρόσωπα που θεωρούνται από τον σχετικό Νόμο ότι ενεργούν σε συνεννόηση με αυτούς, ανέρχεται σε 106.785.246 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 85,634% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Amathus.

Οι Προτείνοντες έχουν προβεί σε διευθετήσεις με πιστωτικό ίδρυμα της Κύπρου για την καταβολή της απαιτούμενης αντιπαροχής προς τους μετόχους της Amathus που θα αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση.

Η Δημόσια Πρόταση τελεί υπό την αίρεση να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες εγκρίσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Η Δημόσια Πρόταση θεωρείται επιτυχής με βάση το Άρθρο 10(1) του Νόμου καθότι οι Προτείνοντες κατέχουν ποσοστό πέραν του 50% των δικαιωμάτων ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.

Amathus Beach Hotel, Limassol : Five Star Alliance

Τα πλήρη στοιχεία και πληροφορίες για τη Δημόσια Πρόταση θα περιληφθούν στο Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης το οποίο θα ετοιμαστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και τις σχετικές Οδηγίες της Επιτροπής αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης.

Η The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (“CISCO”) ενεργεί ως Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος των Προτεινόντων στα πλαίσια και για τους σκοπούς της διαδικασίας της Δημόσιας Πρότασης. Επίσης, η CISCO ενεργεί ως Χειριστής Ανάδοχος στα πλαίσια της ΚΔΠ 96/2008 του ΧΑΚ ως τροποποιήθηκε.

Η ανακοίνωση αυτή γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο 6 του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 ως τροποποιήθηκε και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-01 του 2012 της Επιτροπής.

Subscribe to our Newsletter. Let's stay updated!

Related posts

Ρεκόρ πώλησης 340 διαμερισμάτων σε 8 ώρες στο κατεχόμενο Τρίκωμο

Taste and Hospitality

Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων: Ζητά υποχρεωτική τηλεργασία

Taste and Hospitality

Εντείνει τις προσπάθειες η Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

Taste and Hospitality

Αφηστε ενα σχολιο

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στην ιστοσελίδα μας.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Αποδοχή Μάθε περισσότερα

error: Content is protected !!